Som Ejerlederens ekstra ressourceperson gør jeg en forskel

  • når jeg støtter Ejerlederen i beslutningsprocesser

  • når jeg støtter Ejerlederen i forandringsprocesser

  • når jeg er med til at understøtte, at kommunikation også skaber handling og dermed resultater

Mit ønske er at være Ejerlederens ressourceperson, når der opstår et konkret behov for ekstra ledelsesmæssige ressourcer – f.eks. i forbindelse med en forhandling, krisesituation eller forandringsproces.

Som sparringspartner ser jeg min primære rolle i:

  • at støtte Ejerlederen i beslutningsprocesser – ofte står Ejerlederen meget alene, når større beslutninger skal træffes - og her taler jeg af egne erfaringer fra min tid som Ejerleder
  • at støtte Ejerlederen i forandringsprocesser – i Ejerlederens travle hverdag er det ofte en udfordring at få skabt det fornødne ledelsesrum for sådanne processer
  • at understøtte, at kommunikation skaber handling – få skabt den handlingsmæssige røde tråd fra bestyrelsen over direktionen, ledergruppen til hele organisationen, så forandringerne gennemføres bedst og hurtigst muligt